دعوت به همکاری

Request Cooperation---content

شرکت سیناپ جهت توسعه سرمایه انسانی خود از تمامی کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه it (فروش ، نرم افزار ، سخت افزار و ... ) دعوت به همکاری می نماید .افراد واجد شرایط با پر نمودن فرم دعوت به همکاری، جهت تعیین وقت مصاحبه اقدام فرمایند. هرگونه تماس برای هماهنگی های بعدی از طرف شرکت سیناپ صورت خواهد گرفت.

فرم دعوت به همکاری

دعوت به همکاری