یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2017

نهمین نمایشگاه بین المللی کالا،خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای از تاریخ 96/07/02 الی 96/07/5 برگزار میشود.