دسته بندی محصولات

هندهلد RFID

موبایل کامپیوتر پیدیون BIP-1500

بارکد خوان پیدیون مدل Pidion BIP1500 یک دستگاه all in one و صنعتی است که جهت پوشش نیاز سازمان ها و مجموعه ها به منظور ارتباط جمع آوری اطلاعات برون سازمان و پرداخت الکترونیکی طراحی شده است. بارکد خوان پیدیون BIP-1500 دارای گزینه های پرینت 2 و 3 اینچی، جمع آوری و اسکن اطلاعات از طریق RFID و انواع...

موبایل کامپیوتر پیدیون BIP6000

بارکد اسکنر پیدیون مدل Pidion BIP6000 اولین دستگاه صنعتی دنیا می باشد که به صورت یکپارچه انواع تکنولوژی های رادیویی از قبیل 3G , WiFi , Bluetooth و RFID را پشتیبانی می کند و گزینه مناسبی برای کنترل بلیط الکترونیکی در صنایع حمل و نقل ، صنایع پخش و توزیع و صنایع لجستیک و انبارداری می باشد.