خودرو و قطعات یدکی

لوگو به صورتی طراحی شده است که پاسخ گوی نیاز تولید و زنجیره تامین در صنعت ماشین آلات و قطعات یدکی باشد.

پروژه نمونه: Bando Kayis  (تولید کننده تسمه)

این راهکار توانایی کنترل لحظه  ثبت سفارشات فروش تا تحویل محصولات به مشتری را ارائه می‌دهد. جزئیات تولید را می‌توان به سادگی در سیستم ثبت کرد. در حین ثبت و شناسایی می‌توان توالی عملیاتی که در ایستگاه‌های کاری مختلف وجود دارد را تعرف کرد، با استفاده از ابزار‌هایی مانند لیست مواد، برنامه‌ریزی نیازمندی مواد و برنامه‌ریزی منابع تولید، برنامه ریزی تولید را انجام داد.

 

مدبربت تدارکات

گروه های تولید، برنامه ریزی، خرید و توزیع فرآیندهای زنجیره تامین را می توان در این سیستم تعریف و کنترل کرد.

بهینه سازی مدیریت مواد

ماشین آلات و قطعات را می‌توان به صورت سلسله مراتبی تعریف نمود.

مدیریت فروش

در راهکار لوگو جهت جواب گویی به سفارشات مشتری، خرید، برنامه‌ریزی، مالی و مدیریت انبار به صورت یکپارچه صورت می‌پذیرد.

بهینه سازی هزینه‌ها

تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ شده از سوی مدیریت ارشد قابل ارزیابی می‌باشد. برای هر سفارش تولید تا پایین ترین سطح از مواد، ایستگاه کاری، نیروی انسانی و هزینه های غیر مستقیم را می توان در جزئیات تجزیه و تحلیل کرد.

  

راهکار‌های LOGO  در این صنعت

Tiger Enterprise

Tiger Plus

 

 

  • -   درخت مواد / کلاس بندی مواد
  • -   روش‌های برنامه ریزی: برنامه‌ریزی نیازمندی مواد، برنامه‌ریزی منابع تولید و ...
  • -   سریال / انباشته انباشته
  • -   ارتباط سفارشات فروش / سفارشات خرید
  • -   ارتباط فروش سفارشات / سفارشات تولید