مخابرات

راه ­حل­های لوگو برای پشتیبانی از صنعت مخابرات و اینترنت با دامنه وسیعی از ویژگی­ها.

پروژه نمونه: موبایل C5

 

امکانات عمومی نرم افزارهای لوگو مختص این صنعت عبارتند از:

 

مدیریت اثربخش عملیات خدمت

عملیات خدمت راه حل­های بخش­ گرای لوگو را تجزیه و تحلیل و اجرا کرده و هزینه خدمات مشتریان را محاسبه می­کند. سود و هزینه  و جزئیات مربوط به آن­ها را می­توان براساس تراکنش­ها تعیین و کنترل نمود. 

مدیریت دارایی ثابت

مسیریابی، فعال سازی، نگهداری و مدیریت هزینه دارایی ثابت در پروژه، براساس ویژگی­های پیچیده دارایی ثابت انجام می­شود. 

تأثیر مدیریت منابع انسانی

 با استفاده از ماژول­های منابع انسانی می­توان صلاحیت کارکنان را مدیریت کرده و بهبود بخشید. همچنین معیار عملکرد کارکنان تعیین شده و مدیریت می­گردد. آموزش­های مورد نیاز، فرصت­های شغلی ایجاد شده و دستمزدها چاپ می­شوند.

بهینه­ سازی هزینه فروش

مواد مورد نیاز و اقلام هزینه برای خدمات تعیین شده و ارتباط تراکنش­های فروش مرتبط با هم برقرار می­گردد.

مدیریت پروژه

عملیات سرمایه­ گذاری تجزیه و تحلیل و مدیریت شده و سود و هزینه­ های واقعی براساس پروژه مسیریابی می­گردند.

گزارشگیری بین المللی

راه­ حل­های لوگو برای پاسخگویی به گزارش­های مالی بین­ المللی مورد نیاز طراحی شده ­اند (IFRS and FASB52). جداول مالی بین­ المللی گزارش داده می­شوند.

 

توابع نرم ­افزار برای این بخش عبارت ­اند از:

  • -   صدور صورت حساب
  • -   هزینه براساس فروش اقلام
  • -   خدمات خریداری شده و فروخته شده
  • -   ماژول­های منابع انسانی (دستمزد، بدهی/ پیشرفته، مدیریت آموزش، برنامه ریزی سازمانی، استخدام، مدیریت کار و عملکرد، برنامه ریزی زمان)
  • -   مدیریت دارایی ثابت
  • -   گزارشگیری بین­ المللی