نرم افزار مالی یکپارچه Logo

نرم افزار مالی یکپارچه لوگو Logo بر اساس اهمیت یکپارچگی زنجیره تامین در صنعت پخش و فروش طراحی شده است, سیستمهای لوگو Logo به صورت جامع در برگیرنده نیازهای عمومی تمامی صنایع و سازمانها هستند ولی در زمینه پخش و فروش نرم افزار لوگو Logo در به صورت تخصصی و عمیق به مسائل مهم پرداخته است, به عنوان مثال در پروژه شرکت تولید و فروش بستنی آلگیدا

مدیریت بخش کمپین های فروش

در این کمپانی کمپین ها از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار بودند، جوایز بر حسب گروه کالا، گروه مشتریان، مناطق جغرافیایی متفاوت بوده و در ازای شرایط خاص جوایز نقدی و کالایی ارائه میشد, در این پروژه نیاز به وجود یک محیط فرمول نویسی کامل بود که لوگو در اختیار شرکت آلگیدا قرار داد.

مدیریت فروش

مدیریت فروش بر اساس گزارشات برند، گروه کالا، سبد کالا، منظقه فروش فضایی را ایجاد میکند تا مدیران فروش بتوانند برای فروش هدف گزاری کرده و تدوین استراتژی کننده، این کار مستلزم داشتن یک سیستم یکپارچه در سطح سازمان میباشد که لوگو در اختیار شرکت آلگیدا قرار داد.

مدیریت مسیرهای توزیع

این امکان وجود دارد که شما در نرم افزار یکپارچه لوگو بر اساس تقسیم بندی های جغرافیایی دلخواه، مسیرهای توزیع ایجاد نمایید، مدیران فروش باید بتوانند این مسیرها را به صورت شناور و دوره ای به راحتی تغییر دهند، مدیران فروش همچنین یتوانند بر اساس گزارشات تحلیلی بهترین مسیرهای توزیع را تعیین نمایند.

فروش از طریق دیتا ترمینالهای دستی

نرم افزار یکپارچه لوگو به راحتی با دیتا ترمینالهای دستی ارتباط برقرار کرده و فروشندگان با ثبت اطلاعات بر روی این دستگاهها به صورت خودکار اطلاعات را به لوگو ارسال می­کنند

هزینه یابی فروش

هزینه یابی فروش همواره از پیچیده ترین بخشهای یک شرکت پخش و توزیع می­باشد که سیستم لوگو با در نظر گرفتن تمامی پارمترها، این فرآیند را امکان پذیر میسازد

سایر عملکردهای سیستم عبارتست از:

تدوین قیمتهای شناور و انعطاف پذیر بر حسب تعداد نامحدودی از پارامترها اعمال کمپین های گوناگون به سادگی در عین پیچیدگی مسیرهای توزیع، ماشین های توزیع، فروشندگان و اهداف فروش دستور توزیع ارتباط سفارش خرید و فروش