نساجی

نرم افزارهای لوگو به منظور انجام تراکنش­های دقیق مدیریت تولید و فروش صنعت نساجی طراحی شده است.

نمونه پروژه : شرکت نساجی دوراک   Durak

 

امکانات عمومی نرم افزارهای لوگو مختص این صنعت عبارتند از:

تعریف فرآیندهای بخش گرای تولید

اطلاعات مربوط به محصول مدل از سفارش فروش به مرحله بسته بندی محصول ردیابی ‌می‌شود. نساجی فرآیندهای تولید گرا می توان به راحتی بر اساس مقدار و طول مدت ردیابی ‌می‌شود. تحویل هفتگی با میزان تکمیل کار سازماندهی شده است. کالای نمونه را می توان به ایجاد نمود، محاسبات هزینه های ساخت و انواع متغیرها  توسط نرم افزار لوگو تعریف شده است.

بهینه سازی مدیریت تولید

مواد خام، کالاهای نیمه تمام و محصولات نمونه  در سیستم بر اساس کلاس‌های مواد و ساختار سلسله مراتبی تعریف وردیابی می‌شوند. کلاس های مواد با استفاده از جداول برای صنعت پوشاک طراحی شده است. ماتریس‌های  محصول با رنگ، اندازه، نوع پارچه، و ترکیبات مشابه ایجاد شده است. شما می توانید به طور مستقیم با وارد کردن اطلاعات مربوط به تعداد و قیمت با استفاده از ماتریس رنگ-اندازه عملکرد فرآیند کاری را در طی سفارشات و یا تراکنش‌های انبارداری بسیار بهبود بخشید.

مدیریت فروش

سفارشات مشتریان را با ظرفیت تولید مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در زمان ثبت سفارش زمان‌های مناسب تحویل کالا را اطلاع به مشتری اطلاع می‌دهد. گردش مالی مشتریان از فروش، برگشت از فروش و نسبت سود دهی را می توان از این طریق تجزیه و تحلیل کرد. نتایج کمپین‌ها را به صورت لحظه‌ای مشاهده می‌کنید.

هزینه بهینه سازی

تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ شده از سوی مدیریت ارشد قابل ارزیابی می‌باشد. برای هر سفارش تولید تا پایین ترین سطح از مواد، ایستگاه کاری، نیروی انسانی و هزینه های غیر مستقیم را می توان در جزئیات تجزیه و تحلیل کرد.

 

برنامه های مرتبط با این صنعت

 • -   دسته بندی مواد
 • -   دسته بندی مواد با جداول
 • -  تعریف برنامه تولید مختص صنعت نساجی
 • -   تعریف واحد و سایز برای تولید
 • -   برنامه‌های کاربردب برای یکپارچه سازی انبار/ بارکد
 • -   توزیع و بارگیری خودرو
 • -   میسریابی فروش و توزیع، نظارت بر سهمیه
 • -   عملیات بسته بندی
 • -   کمپین جهت فروش
 • -   یکپارچه سازی جهت تدارکات و توزیع
 • -   هزینه‌های فروش
 • -   شیوه‌های مخصوص حسابداری جهت صنعت نساجی