چگونه از Dump Mode استفاده کنیم؟

چگونه از Dump Mode استفاده کنیم؟

اگر هنگام چاپ از برنامه نرم افزاری خود با مشکلی روبرو هستید ، نماینده پشتیبانی فنی شما ممکن است از شما بخواهد چاپگر خود را در حالت Dump Mode قرار دهید. Dump Mode یک روش بسیار مفید برای نشان دادن تمام دستوراتی است که به چاپگر ارسال می شود ، همه به فرمت هگزادسیمال تبدیل می شوند.  نماینده پشتیبانی فنی شما می تواند دستورات را تجزیه و تحلیل کند تا ببیند دقیقاً آنچه نرم افزار به چاپگر می فرستد کاملا منتقل می شود . داده های منتقل شده به چاپگر از نظر صحت بررسی می شود و می توان به راحتی علل خطاها را بررسی کرد.  در نهایت ، ما می توانیم تشخیص دهیم که این مسئله در نرم افزار است یا با چاپگر.

در Label Printer های Godex می توانیم با روش زیر دستگاه را در حالت Dump Mode قرار دهیم:

در حالتی که دکمهON-OFF  یا همان POWER را نگه داشته ایم ، دکمه feed را نگه می داریم و در همان لحظه دکمه ON-OFF POWER  را رها می کنیم. وقتی دکمه feed را نگه داشته ایم ابتدا سه بوق پشت هم بلافاصله از یکدیگر می شنویم (سه بوق کالیبراسیون)، از این سه بوق عبور می کنیم در حالی که همچنان دکمه feed را نگه داشته ایم و سه بوق با فاصله از دستگاه شنیده می شود، پس از شنیده شدن بوق سوم دکمه feed را رها می کنیم و در این حالت دستگاه در Dump Mode قرار می گیرد. لازم به ذکر است برای ادامه در Dump Mode هیچ دکمه ای را روی پرینتر فشار نمی دهیم. در صورت فشار دادن هر دکمه ای پرینتر به حالت OUT OF DUMP MODE بر می گردد. در ضمن بعد از قطع جریان برق پرینتر ، مجددا بایستی با طی مراحل گفته شده دستگاه را به حالت Dump Mode تغییر دهیم.

در Label Printer هایی دارای صفحه نمایشگر هستند زمانی که دستگاه در حالت Dump Mode می باشد بر روی صفحه نمایشگر دستگاه Dump Mode قابل رویت است. دستگاههای که دارای صفحه نمایشگر نیستند بعد از شنیده شدن بوق سوم و رها کردن دکمه feed پرینتر عبارت DUMP MODE BEGIN چاپ می گرد و اگر از Dump Mode خارج گردد عبارت OUT OF DUMP MODE چاپ می گردد. اگر لیبل را با دست کمی (کمتر از ۱ سانتیمتر) به بیرون بکشیم عبارات گفته شده بر روی لیبل قابل مشاهده است.

یکی از کاربردهای مهم Dump Mode مواقعی است که خروجی فرستنده از درگاه سریال (RS232) می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

اخبار

مقالات

فهرست