قیمت محصولات به ریال می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۰۰ ۸۲۳ ۳۷ ۰۲۱

یا به وبسایت COM.CO-SINAP.WWW مراجعه فرمایید.

لیست قیمت لیبل پرینتر رومیزی

g500-2

Godex G500 203dpi -usb

Godex EZ120 203dpi -usb

Godex G500 300dpi -usb

Godex G500 203dpi -full

Godex DT2 203dpi -usb

Godex DT2X 203dpi -full

لیست قیمت لیبل پرینتر صنعتی

لیبل پرینتر گودکس Godex-EZ2250i

Godex EZ2250i 203dpi -

Godex ZX420 203dpi

Godex EZ6250i 203dpi -

لیبل پرینتر گودکس Godex-EZ2250i

Godex EZ2250i 300dpi -

ZEBRA ZT411 203dpi

ZEBRA ZT421 203dpi

ZEBRA ZT411 300dpi

لیست قیمت موبایل پرینتر

موبایل پرینتر ووسیم – woosim R241

موبایل پرینتر ووسیم – woosim R240

موبایل پرینتر ووسیم – woosim R341

موبایل پرینتر ووسیم – woosim R350

موبایل پرینتر ووسیم – woosim i350

موبایل پرینتر ووسیم – woosim i450

موبایل پرینتر ووسیم – woosim R341

لیست قیمت فیش پرینتر

sewoo TS100 203dpi full

sewoo TS400 203dpi full

لیست قیمت دستگاه تگ خوان

هندهلد اندرویدی PointMobile PM85- دیتا کالکتور(PDA) پوینت موبایل

هندهلد اندرویدی PointMobile PM67

هند هلد اندرویدی PointMobile PM67- دیتا کالکتور(PDA) پوینت موبایل

PointMobile-RFID UHF RF851

هندهلد اندرویدی PointMobile PM80- دیتا کالکتور(PDA) پوینت موبایل

موبایل کامپیوتر پوینت موبایل – PointMobile PM66

هندهلد PointMobile PM66- دیتا کالکتور(PDA) پوینت موبایل

فهرست