راهکارهای مدیریت و ردیابی مکانیزه اموال

جمع آوری و نگهداری اطلاعات صحیح و دقیق اموال و داراییهای ثابت هرمجموعه فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. راهکار جامع و مناسب شرکت سیناپ دراین زمینه، تجهیزات و اثاثه شما را تحت کنترلتان قرار داده و هدف از آن افزایش نظارت بر کنترل اموال و کاهش هزینه روالهای سنتی است.
راهکار این شرکت با ترکیب تجهیزات پرتابل جمع آوری داده ها (هندهلد) و نرم افزار مدیریت اموال گردانی این امکان را فراهم میسازد تا سرعت و دقت اموال گردانی افزایش یافته و به تبع آن اطلاعات درست و به روزی از اموال در اختیار هر مجموعه قرار گیرد. همچنین نرم افزار اموال شرکت سیناپ، مدیران را قادر میسازد تا زمانبندی مناسب و لازم برای نگهداری و سرویس تجهیزات هرسازمان را به صورت خودکار انجام دهند.

مزایای ویژه سیستم اموال گردانی مبتنی بر بارکد چیست؟

در تمامی کسب و کارها مجموعهای از اموال وجود دارند که نیاز به نگهداری و کنترل آنها وجود دارد و با یک راهحل مناسب میتوان به این مهم دست یافت. برخی از ویژگیهای سیستم مکانیزه اموال به شرح ذیل است:
بهرهوری: جمعآوری اطلاعات سریعتر و با جزئیات بیشتر، حذف سیستم کاغذی و کاهش هزینههای اموال گردانی.
دقت: حذف دخالت نیروی انسانی و داشتن اطلاعات بهروز.
گزارشات مدیریتی: گزارشات متنوع با اطلاعات صحیح
ایجاد مسئولیت: ایجاد مسئولیت در پرسنل در قبال داراییهای شرکت.

ردیابی و مدیریت مکانیزه اموال چیست؟

در هر مجموعه صدها و حتی هزاران اموال بهطور روزانه مورد استفاده قرار میگیرد. از قبیل تجهیزات کامپیوتر، وسایل اداری، وسایل نقلیه و…. یک راهکار مدیریت اموال جامع، بهطور موثر و بادقت تمام ردیابی داراییهای هرمجموعه را انجام میدهد. بهجای اتلاف زمان برای جستجو و جایگزین کردن اموال مفقوده میتوانید اموال باارزش خود را حفظ و مدیریت نمایید.
مواردی که هنگام استقرار سیتم اموال باید در نظر گرفت:
تعدادی اموالی که نیاز به ردیابی دارند.
انواع اموال هر مجموعه مشخص باشد.
اموال در چه مکانهایی مستقر است و چه تعداد محل وجود دارد.
آیا اموال مجموعه از قبل دارای شماره اموال و برچسب است.
چه گزارشاتی از سیستم مورد نیاز است.
چند نفر پرسنل در مجموعه وجود دارد.

اجزاء سیستم اموالگردانی مکانیزه چیست؟

سیستم اموالگردانی دارای سه جزء است:
نرم افزار مدیریت اموال: نرمافزار شالوده اصلی هر سیستم بهشمار می رود که ویژگیها و امکانات مورد نیاز هرمجموعه از قبیل مدیریت اطلاعات و ارائه گزارشات متنوع را فراهم میسازد.
دستگاه جمعآوری اطلاعات (هندهلد) : معمولا اموال در مکانهای مختلف یک مجموعه پراکندهاند. هندهلدها به شما اجازه میدهند تا اطلاعات اموال، به روزرسانی و تغییرات مدنظر خود را در محل اموال انجام دهید.
چاپگر برچسب (لیبل پرینتر) : هرکدام از اموال یک شماره منحصر به فرد جهت ردیابی دارند. بارکد مقرون به صرفه و آسانترین و درعین حال موثرترین روش برای اموال گردانی مکانیزه میباشند. با لیبل پرینتر برچسبهای مخصوص با طراحی مدنظر هرسازمان و شامل بارکد چاپ میشود.

مزايا و امکانات سیستم اموال گردانی
 • معرفی اموال و گروه اموال جهت دسته بندی به صورت درختی
 • معرفی محل و مراکز هزینه جهت دسته بندی به صورت درختی
 • امکان تعریف اموال پدر و اختصاص اموال فرزند
 • تعریف پرسنل شامل صاحب اموال و امین اموال
 • مشخص کردن زمان جهت عودت اموال هر فرد
 • ردیابی اموال مستهلک، مفقودی و جابه جا شده
 • ثبت بازرسی های موردی بر روی دستگاه هندهلد
 • ثبت سرویس و خدمات مربوط به هر اموال و تعیین تاریخ سرویس بعدی
 • جمع آوری اطلاعات اموال به شکل مکانیزه با دستگاه هندهلد
 • انتقال اطلاعات هندهلد به نرم افزار Backup Office و مغایرت گیری
 • امکان پیوست اسناد نامحدود(فاکتور خرید، اسناد تعمیر و فرم تحویل و…) بر روی تمامی اموال
 • امکان تخصیص و جا به جایی اموال حتی با استفاده از دستگاه هندهلد
 • ارایه گزارشات گوناگون تاریخچه اموال شامل جا به جایی ها، خرابی، مفقودی و….
 • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت Online (درلحظه) وOffline (بچ)
 • امکان تعریف فیلدهای اضافی برای اموال به صورت Dynamic
 • امکان ارایه گزارشات مدیریتی تحت web
فهرست