گزارش تصویری بازدید جناب آقای مهندس فخریان مدیر عامل افق کوروش از غرفه سیناپ

گزارش تصویری بازدید جناب آقای مهندس فخریان مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ایی افق کوروش و رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایی از غرفه سیناپ

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ایی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

در این نمایشگاه جناب آقای مهندس فخریان مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ایی افق کوروش و رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایی از غرفه سیناپ بازدید جامعی به عمل آوردند.

در این جلسه جدیدترین محصولات سیناپ منجمله هندهلد های pointmobile با قابلیت های بروز معرفی گردید همچنین همفکری لازم در جهت ارائه و تامین تجهیزات هندهلد point mobile صورت گرفت.

همچنین جناب آقای مهندس فخریان توضیحاتی در خصوص طرح گسترش فروشگاه های زنجیره ایی افق کوروش تا پایان سال ۱۳۹۸ عنوان فرمودند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

اخبار

مقالات

فهرست